Płatności

jp brides ozdoby ślubne

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujący sposób płatności z tytułu umowy sprzedaży: płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony w Nest Banku o numerze:
22 1870 1045 2078 1055 1749 0001
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.